Vstříc Hurikánu

...

Rozžhavili jsme pero vulkanickým ohněm ducha naší negace do červena. Ponořili jsme jej do našich statných srdcí, naplněných rebelující krví a v ateistické záři našeho ducha jsme psali a psali. Psali jsme rychle, aniž bychom prošli literárním výzkumem, bez odporných teoretických ideologií, bez bigotní a sentimentální kaše politiků a hysteriků, zabaleni pouze do povlaku naší zběsilé vášně! Psali jsme pouze slova krve, ohně a světla! Skřípot, drápání mého hrubého pera z ohně a energie na bílém a upřímném listě byl jako jazyk zmije, který se blíží k jemnému krčku nevinného dítěte, aby mu s jedem přinesl smrt.

Pryč, jděte ode mě pryč, všechny ideologie, theosofie, filosofie, dogmatické a politické, držte ode mě každý předem stanovený systém: každý vzplane plamenem mého negujícího ducha. Já jsem dokonalý nihilista, radikální ateista. To co jsem našel, co jsem odhalil, že vím není jen pro dnešek, ne. Jedinečný nejkrásnější obraz ve kterém stojí volně, slavnostně a velkolepě vynikající lidská individualita je nicota, pravá nicota! Ani jedno děsivé vězení nebude kdy s to zamknout mého rebelujícího a ikonklastického ducha, dnes méně než kdy jindy!

Dnes se z nicoty rozezněl ohromný zvon času, ano zazněl mocnou ranou, která láme vazy plebejským blbům. Musí zuřivě vyskočit z falangy hořící černým plamenem. Ze zápalu vášnivého vzplanutí spontánní revolty se vzedme sloup ohně, který před zraky všech, přinese první znamení konečné destrukce. Je to hodina horečné hořkosti, děsivé úzkosti! Je to hodina, která předchází božskou hodinu blížící se tragédie, která nám přinese hrdinskou Smrt a hrdinskou Velikost.

Požehnaná hodino, jež mi přinášíš horečnou intenzitu ducha, miluji tě! Nevyměnil bych hořkost, kterou mi dáváš za všechnu průměrnou sladkost celého světa. Nedal bych vzrušení, které bije do mé svatyně a které ji spaluje. Které spaluje mé čelo pro klid a mír všech hanebných lidí. Ó Satane, inspiruj mě! Inspiruješ mě, můj božský bratře! Dáváš mi pekelnou sílu, abych zapálil všechny panenské duše, které ještě nebyly pohřbeny v hnojištích mylných teorií. Učiň mě schopným připoutat k sobě hrst odvážných milovníků heroické a osvobozující velikosti nebo heroické smrti.

Ale oni budou! Musí být! Ustrašené duše klidně pochodují v doprovodu jejich pošetilých svatých a starého dobrého blba Boha! Ale my jdeme! Nastala hodina, ve které se dají na pochod všichni, pro které se hlavním ideálem stal symbol inkarnace. Zabaleni v božství našeho utrpení budeme pokračovat vpřed a na příkladu skutečností lidem ukážeme, které cesty vedou směrem k novému světlu! Selžeme? Na tom nezáleží! Chceme se osvobodit od stupidního života pokory, od otroctví, podlézavosti. Od života, ve kterém leze člověk po kolenou a duše tiše šeptá, jako prosebník. Musíme zabít křesťanskou filosofii v tom nejradikálnějším slova smyslu. Jak moc se plíží v demokratické společnosti (v té cynicky nejzuřivější formě křesťanské nemravnosti) a jde ještě dál, vstříc kategorickému odmítnutí lidské Individuality. Demokracie! Do teď zahrnovala vše, co řekl Oscar Wilde: „Demokracie, klacek na otloukání lidu lidmi a pro lidi.“

Proti všemu co je, zazněla hodina povstání a nejen nějakým nepříjemným a odporným teoretickým zabečením jehňat. Je potřeba mnohem více v tomto krvavém soumraku civilizace, které nastal její čas! Buď smrt, nebo nové svítání, ve kterém budou jednotlivci žít nadevše. Zapomněl jsem vše, doopravdy jsem nezapomněl, spíš překonal (a vím, že to byla muka) nepřekonatelnou lásku ke svým druhům a zbožňování svých dětí. Mé knihy, mé milované knihy, které jsem nadevše miloval, nyní odpočívají daleko, daleko ode mě. Snad jsou ve starém domě ve velké truhle. Možná jsou pokryty prachem a možná zkrápěny slzami mých milovaných druhů. Ale také láska k vám, mé milované knihy, zářící pochodně mých myšlenek, byla potlačena. Dnes v sobě cítím něco silnějšího než všechny lásky, které líbali mou duši se vším teplem neodolatelného okouzlení… Na střepech toho všeho, co jsem zničil svoji negací se zrodila nová víra.

Víra v to, že se nemožné mění v možné mojí negací, nebo dokonalé očištění, jak pravdivé, nalezené mezi plameny konečné katastrofy, tragické a očišťující. Dnes se pokusím o jedinou hodinu nespoutané anarchie a během této hodiny vydám všechny své sny, své lásky a celý svůj život. Ale ta hodina přijde! Ah, přijde! A pokud ne, tak se raději vydám dobrovolně na pospas kanibalským rukám této hloupé a bestiální společnosti, která pro mě představuje grandiózní rozsudek smrti (aby bylo vzpomenuto na Já, které je obdařeno vznešenými myšlenkami, které jsou hodny k výuce nádherné svobody vlastního Já, které je krásnější a ušlechtilejší, než jejich bestiální války), budu cynicky střílet na znamení nejhlubšího opovržení mě samého i nepojmenovatelné zbabělosti celého lidstva.

Zdravím „Libertario“ a další společenská povstání, bratrsky tisknu ruce opravdových rebelů všech rozličných tendencí! Dnešek je předvečer Akce! Od prvních jisker vám budu stát po boku.

Renzo Novatore

REVISTA REGRESIÓN N° 6

regrez

Contenido:

-Editorial, por el Grupo Editorial

-La Mujer-Luna en la sociedad Selk’nam, tomado de Karukinka: cuaderno Fueguino de 1973

-Suspiros, por Lunas de abril

-Tatuaje primitivo: Rescatándolo de la amnesia, por Xale

-Cronología Maldita, por el Grupo Archivíscico Öme

-Anarquistas Indiscriminados: Sacando del olvido a los anarquistas terroristas del siglo XIX, por Seminatore

-Trizas: Sobre Terrorismo Indiscriminado, por Nechayevshchina Ed., y traducido pr Místico y Maldito

-Trizas II: Sobre Terrorismo Indiscriminado, por Nechayevshchina Ed., y traducido por Místico y Maldito

-Las lecciones dejadas por el Estado Islámico antes de su colapso, por Ghoul

-Individualista, ¡Ármate!, por delincuenciales eco-extremistas

-Poemas: Cuchillos en la sombra, Sin temor y A los montes, por Lunas de abril

Odkaz:

https://mega.nz/#!C5AFQRRY!2iYI3l_hglBV-pcEYewlO0Ehusw-lwF1ZunFScInPQk

Blog  Revista Regresión:

https://regresando.blackblogs.org

ZODPOVĚDNOST ZA POPRAVU ZAMĚSTNANCE UNAM/DESÁTÉ KOMUNIKÉ INDIVIDUALISTŮ INKLINUJÍCÍCH K DIVOKOSTI(ITS)

...

Byli jsme na lovu,minulou noc jsme se proměnili ve vlky. Naše žízeň po krvi byla na okamžik ukojena, zatímco démoni našich předků obsadili naše duše a těla.

Číhali jsme kolem Univerzitního Města, jednoho z kolébek lidského pokroku. Místo, které tvoří samolibé profesionální mínění a které se věnuje nechutnému účelu “budování lepších zítřků.” Tyto “lepší zítřky” jsou potřísněny zničením Země, zničením instinktů jednotlivce a domestikací druhů.

Nevěříme v “lepší zítřky”. Nejsme “revolucionáři” ani se neztotožňujeme s jejich recyklovanými ideologiemi. Jsme individualističtí teroristé s egoistickými záměry. Politicky nekorektní, amorální, a bezohlední.

Univerzitní Město je místo, které v poslední době napadli “Utajená Grupa Běsnícího Rysa” a “Guamera Eko-Extremistická Grupa”(25 dubna a 8. dubna v uvedeném pořadí). Orgány umlčeli tyto útoky a předstírali, že se nic nestalo. No,tohle nebudete schopni umlčet.

Včera jsme pobodali Vedoucího Chemické Služby na Katedře Chemie UNAM. Náš nůž probodl jeho tělo, jeho svaly a žíly a krvácejícího ho nechal zemřít. Je škoda, že jsme ho nemohli skalpovat (jak tomu bylo ve válečné praxi našich předků), ale to nechme pro příště…

Jak už jsme řekli v našem prvním komuniké v lednu tohoto roku, že “postižení zraněním nebo mrtví poslouží jako krvavá oběť Divoké Přírody” nedělali jsme si srandu. Popravením tohoto muže jsme ukázali že nemáme žádnou úctu k životům na hyper-civilizované univerzitě nebo kdekoli jinde. Pohrdáme jejich rutinou,normami a morálku. Odmítáme rovnost, lidský pokrok, toleranci, vědu, kolektivismus, křesťanství, pacifismus, modernost a všechny ostatní sračky, které zavání civilizovanou domestikací.

Nikdo v této prohnilé civilizaci si nezaslouží žádný ohled,nejméně všichni odporní progresivisté a humanisté, kteří se skrývají za zdmi této i jiné z vysokých škol.

Tato civilizace chce zcela odstranit naše divoké instinkty a vnutit nám své hodnoty, které svojí tyranií staví nad jednotlivce,svou práci a studium, své zákony a náboženské přesvědčení a svá monotónní pravidla a pokrytectví. V tomto případě chce abychom tuto vraždu vnímali jako “zlo”, přestože je to výsledek války bez morálky. Ale bez úspěchu,důkazem je toto “bolestivé zabití”, které jsme byli schopni bez problémů provést.

Buďte více opatrní, studenti, učitelé a vědci z UNAM a jiných vysokých škol, protože nebudeme váhat smrtelně zaútočit znovu. V souvislosti s “Nihilistickým Pohřbem” započatým ze strany Individualistů Inklinujících k Divokosti (ITS) v roce 2011, kdy byl zastřelen biotechnolog Ernesto Mendez Salinas ve městě Cuernavaca a v návaznosti na ukončení života studenta počítačové vědy IPN Bezohlednou Frakcí v Iztacalco v březnu tohoto roku.

Nechť Eko-extremismus a Teroristický Nihilismus vzrůstá v Mexiku, Chile, Argentině, Itálii, a ostatních místech.

S Divokou Přírodou na naší straně!

Individualisté Inklinující k Divokosti – Mexiko

Eko-Extremistická / Nihilistická Mafie

...

“CENAZE” NIHILISTICKÝ KLAN TERORISTŮ/HROZBA V CENTRU MILÁNA

cenaze

Jako nihilističtí teroristé jsme zaútočili na sociální a civilizovaný život společnosti.

Dne 19.července jsme zanechali malé explozivní zařízení uvnitř obálky spolu s kusem papíru s naším jménem a záměry napsané šablonou blízko betonového záhonu na Via Nato Torriani v centru Milána.

Tento útok byl úplně skrytý tiskem a orgány, nepochybně proto, aby nevystrašil množství optimistů kteří žijí a prosperují v této buržoazní oblasti metropole Milána.

Prohlašujeme, že od této chvíle jsme ve shodě s Nihilistickou Sektou “Memento Mori” a jejími záměry, a objasňujeme že nejsme “politická” skupina.

Pokračujeme a vyrážíme jednající podle našich nihilistických,animální a amorálních instinktů.

Postupujeme v prohlubování a studování techniky za účelem většího destruktivního dopadu.

Vpřed bezohlednému teroru a selektivnímu cílení!

Afinita s “Memento Mori” Nihilistickou Sektou!

Pozdrav nezkroceným a extrémistickým skupinám proti techno-průmyslové společnosti!

Nihilistický Klan Teroristů “Cenaze”

Divoká Reakce/Skupina Nočních Lovců:Útok na prodejnu vozidel Ford

 

“Už jsi někdy cítil lehký déšť dopadající na na tebe, který se v okamžiku promění v přívalovou bouři, která tě nechá úplně promočeného?”

To je to, jak jsme sestoupily, jako přívalová bouře po lehkém mrholení.

V noci 9. dubna jsme zanechali výbušné zařízení v autorizované prodejně vozidel Ford která se nachází na rohu Sor Juana Avenue a Riva Palacio ulice, jen pár bloků od radnice Tlalnepantla ve státě Mexiko. Jako obvykle správní orgány skryly skutečnost.

Z dálky jsme zařízení odpálily a porušily tak pokojnou civilizovanou noc a monotónní ticho města. Tím pak opět znovu nalezli sami sebe jako noční lovce, jako individualisty, kteří nepřijímají život a podmínky ukládané technologickým systémem. Jednající podle svých vlastních podmínek, bez smíření,bez omezení, bez ohledu na ostatní.

Odpálily jsme výbušninu u prodejce, protože odmítáme tento škodlivý,zamořující a agresivní způsob dopravy, jakým jsou automobily. Tyto potulující se kusy kovu a plastu si zaslouží shořet nebo být zničeny stejně jako tato civilizace a systém.

Nepochybně,automobily,mobilní telefony,elektrické spotřebiče, komunikační linky, atd, jsou nedílnou součástí techno-průmyslového pokroku, pokroku který redukuje a tlačí divokou přírodu k umělému vyhynutí,tudíž i k našemu útoku.

Výbušniny budou pokračovat v odpalování…

Bez ohledu na škody nebo zranění …

Divoká Reakce
Skupina Nočních Lovců

Nihilistická Sekta Memento Mori/Dva údery v centru Říma

“Nikdy jsem nedovedl pochopit,jak někdo může milovat své bližní.”

Přebíráme odpovědnost anti-politickým způsobem za explozivní útok na Via Ponzio Cominio ve vchodu do budovy.

Útok žalostně (pro nás tak jako tak) způsobil pouze škody na majetku.

Bereme také zodpovědnost za dopisní bombu zanechanou v budově na Via Achilleova Loria.

Oba údery se konaly se v centru Říma.

Tyto útoky se konaly nedávno,nyní ale strategicky a amorálně za ně přebíráme zodpovědnost.

Útoky byly zaměřeny na hodnoty této společnosti.

Tím jsme sebe vyřadily z každého typu spojení s idealistickými, ideologickými nebo náboženskými útoky.

Naše údery byly experimenty v úpadku etických a morálních hodnot a jejich zničení, stejně jako šíření Teroru a Strachu směrem k Nihilistické Nicotě z Neznáma.

Tímto vyjadřujeme afinitu s eko-extremistickými skupinami které pokračují na “bezohledné cestě” … afinitu s Indiscriminate Faction, ITS, Ouroboros Nihilista (nyní Ouroboros Silvestre), Eco-Extremist Circle of Terrorism and Sabotage a Pagan Sect of the Mountain.

Pro bezohledný a selektivní terorismus!

Pro destrukci eticky-smrtelných hodnot techno-morální společnosti!

Nihilistická Sekta Memento Mori